Ly giữ nhiệt RTIC 900ml - Xanh lá đậm – Gia Dụng Ngoại Nhập