Ly giữ nhiệt RTIC 900ml - Đỏ Maroon – Gia Dụng Ngoại Nhập