Bình giữ nhiệt ThermoFlask 710ml (Teal & Black) – Gia Dụng Ngoại Nhập