Chai xịt chống nhăn và khử mùi quần áo Bounce Rapid Touch-up – Gia Dụng Ngoại Nhập