Bình giữ nhiệt RTIC 16oz ~ 470ml - Màu xanh da trời – Gia Dụng Ngoại Nhập