Bình giữ nhiệt RTIC 1.18L (Màu đỏ) – Gia Dụng Ngoại Nhập